|  VESTI |  KONTAKT |  MAPA SAJTA |  DISCLAIMER | 
Svrha farmakovigilance jeste da se zaštiti javno zdravlje, kako bi se obezbedilo da ima više koristi za javno zdravlje u odnosu na rizike.
O NAMA  |   USLUGE  |   PARTNERI U SRBIJI  |   PROIZVODI  |  
Farmakovigilanca

Svrha farmakovigilance jeste da se zaštiti javno zdravlje putem sakupljanja, procene, identifikovanja i smanjivanja bezbednosnih rizika, kako bi se obezbedilo da ima više koristi za javno zdravlje u odnosu na rizike.
 
Kontaktirajte nas:
U vezi sa pitanjima bezbednosti bilo kog našeg medicinskog proizvoda, molimo vas da izaberete najpodesniji kontakt:

 

Global PhV Department
Hlavná 13, 831 01, Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421 2 59429822
Fax.: +421 2 54793085
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.com

 

Local safety offices:

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Rajlovačka cesta 23, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel.: +387 33 568 360
Fax.: +387 33 568 370 
Email: pharamcovigilance@ewopharma.ba


BULGARIA
Pirinksi prohod str. 24, 1618 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 962 12 00
Fax.: +359 2 868 39 68
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.bg


CROATIA
Zadarska 80 / 2, 10000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 (0) 1 6646 563
Fax.: +385 (0) 1 6646 564
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.hr


CZECH REPUBLIC
Rybna 682/14, CZ-110 05 Praha 1, Czech Republic
Tel.: +420 267 311 613
Fax.: +420 267 317 247
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.cz


HUNGARY
Budakeszi út 73/F, 1021 Budapest, Hungary
Tel.: +36 1 200 46 50
Fax.: +36 1 398 03 16
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.hu


POLAND
ul. Leszno 14, 01-192 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 620 1171
Fax.: +48 22 620 2402
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.pl


ROMANIA
19-21 Primaverii st., sc. B, Floor 1, District 1, 011972 Bucuresti, Romania
Tel.: +40 21 260 13 44
Fax.: +40 21 202 93 27
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.ro


SERBIA
Borisavljevićeva 78, 11010 Beograd, Serbia
Tel/Fax.: +381 11 77 00 585
Tel/Fax.: +381 11 77 00 595
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.rs


SLOVAK REPUBLIC
Hlavná 13, 831 01 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421 2 54 79 35 08
Fax.: +421 2 54 79 30 85
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.sk


SLOVENIA
Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
Tel.: +386 1 590 848 40
Fax.: +386 1 590 848 49
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.si